ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/12/1976

חוק העתיקות, התשל"ו-1976; מסקנות הוועדה הנושא: "הצורך בהגברת לימוד השפה הערבית בבתי הספר לאור חיוניותה לבטחון ולשלום" - הצעה לסדר היום של חה"כ נ. קצב; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים