ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/12/1976

החינוך במיגזר הערבי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים