ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/12/1976

חוק העתיקות, התשל"ו-1976(סעיפים 18-9)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים