ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/11/1976

הצורך בהגברת לימוד השפה הערבית בבתי -הספר לאור חיוניותה לבטחון ולשלום (הצעה לסדר היום של חה"כ נ. קצב); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים