ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/11/1976

מצב החינוך היסודי במיגזר הערבי במדינת ישראל - הצעה לסדר היום של חה"כ א. אפרת; מצבם של התלמידים בבתי הספר הערביים בארץ- הצעה לסדר היום של חה"כ ג. מועדי; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים