ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/10/1976

סקירת שר החינוך התרבות; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים