ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/10/1976

שאילתות ותשובות; שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. אולמרט)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים