ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/10/1976

שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים