ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/10/1976

חוק דוד בן גוריון, התשל"ח-1976 (סעיפים 20-18)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים