ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/09/1976

חוק דוד בן-גוריון, התשל"ו-1976 (סעיפים 25-21)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים