ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/09/1976

שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה (הצעה לסדר היום של חה"כ א. אולמרט)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים