ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/07/1976

חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים