ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/07/1976

חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות -שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים