ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/07/1976

טיוטת מסקנות של ועדת החינוך והתרבות בנושא: טמיעתם של בני נוער בגלויות ונשירתם של רבים מתוך העם היהודי-הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת מ, דרובלס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים