ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/07/1976

המלצות בנושא "שינויים בנושאים ובסדר עדיפויות בטלוויזיה הלימודית"- הצעה לסדר - היום של חה"כ ג. כהן; חוק מירשם מילגות, התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים