ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/06/1976

המשך הדיון על פרויקט הרווחה (הצעה לסדר היום של חברת הכנסת א. נמיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים