ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/06/1976

מסקנות הוועדה בנושא: סנקציות המפקחים והמנהלים - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת אברהם כץ; מסקנות הוועדה בנושא: רמת הלימודים בעיירות הפיתוח - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת דוד לוי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים