ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/06/1976

שאילתות; תכנית הרווחה (הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת א. נמיר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים