ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/06/1976

תכנון החינוך הגבוה בישראל (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. כץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים