ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/05/1976

הקיצוצים בתקציב משרד החינוך והתרבות, הקיצוצים במוסדות תרבות; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים