ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/05/1976

הקיצוץ בשעות התקן בחטיבות הביניים ובחינוך היסודי - הצעה לסדר היום של חברת הכנסת ג. כהן; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים