ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/05/1976

סקירת שר החינוך והתרבות על מסעו בארצות -הברית ועל מצב החינוך היהודי שם; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים