ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/04/1976

הרפורמה בבחינות הבגרות -הצעה לסדר-היום של חברי-הכנסת ג. כהן וא. אבוחצירא; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים