ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/03/1976

מכתבו של שר החינוך והתרבות מ - 19.03.76 בעניין האופרה הישראלית; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: הצורך בתנופה הסברתית בתפקידי משרד ההסברה (הצעה לסדר-היום של חה"כ י. מודעי); רמת הלימודים בעיירות הפיתוח - הצעה לסדר היום של חה"כ ד. לוי; שאילתות; שביתת האזהרה של תלמידי הסמינרים למורים; תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים