ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/02/1976

רמת ההישגים הלימודיים בעיירות הפיתוח - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת דוד לוי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים