ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/02/1976

מדיניות הסיורים של הוועדה; מסקנות הועדת החינוך והתרבות בנושא: הצורך בתנופה הסברתית בתפקידי משרד ההסברה; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים