ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/02/1976

עדיפויות ומדיניות בפעילות התרבותית (הצעה לסדר היום של חברת הכנסת א. נמיר); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים