ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/01/1976

סיכום הדיון הכללי על ידי שר החינוך והתרבות ותשובות לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים