ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/01/1976

שינויים בסדר-העדיפויות בטלוויזיה הלימודית (הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת ג. כהן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים