ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/01/1976

הספר על-שם פולה בן-גוריון בירושלים (הצעה לסדר-היום של חברי- הכנסת שמעוני וכץ; חוק למוד חובה (תיקון מס' 10), התשל"ו-1976; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: השתתפותו של פרופ' באוניברסיטה העברית בירושלים בכנס שאורגן בהולנד על-ידי ארגוני החבלה (הצעה לסדר -היום של חבר הכנסת לורינץ); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: מניעת הפצתו של ספר לימוד בשל מגמות אנטי-ציוניות בקרב תלמידי בתי-ספר לחניכים (הצעה לסדר- היום של חבר-הכנסת ז. המר; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים הבאים: שמירת כבוד המת-הצעה לסדר-היום ש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים