ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/01/1976

דיון בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת כץ בנושא: "ביצוע הוראות במערכת החינוך"; הודעת מר גדיש על הקמת ועדה משותפת לרשויות ולמשרד החינוך והתרבות בנושא ההזנה; הצעת חבר הכנסת שריד לדון בנושא המכינות הקדם-אקדמאיות באונ' י-ם; סיור הוועדה לבקעת הירדן; קביעת חברי ועדת החינוך והתרבות בוועדה המשותפת כספים-חינוך שתדון בהצעתו של חבר-הכנסת ורהפטיג בנושא: "גובה פרס ההימורים בספורט-טוטו"; שאילתות; תשובות לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים