ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/01/1976

שינויים לסדר היום של הטלוויזיה הלימודים (הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת גאולה כהן)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים