ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/01/1976

הקיצוצים הצפויים בתקציב משרד החינוך לשנת הכספים 1976: חוק לימוד חובה (תשל"ה -1975); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים