ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/01/1976

חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 - תקנות לימוד חובה (ועדת עררים להעברות): תקנות לימוד חובה (ועדת עררים לבדיקות), התשל"ו - 1975; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושאים: שיבושים חמורים בתשלום משכורות המורים (הצעות לסדר היום של חברי הכנסת ש. לוין ונ. אליעד), הלנה שיטתית של שכר המורים הערביים בישראל (הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. לבנבראון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים