ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/12/1975

המשך הדיון בקיצוצים הצפויים בתקציב משרד החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים