ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/12/1975

אוכלוסיית התלמידים; בחירת חה"כ א. כץ ליו"ר ועדת החינוך והתרבות; המצב הפיזי של הסמינרים; מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: הבטחת לימודיהם של 230 סטודנטים מעוטי יכולת באוניברסיטת בר - אילן (הצעה לסה"י של חה"כ ד. לוי); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: מעמדם ומצבם של הסמינרים למורים ולגננות וזכויותיהם של הלומדים בהם (הבעה לסדר היום של חה"כ גרוסמן); רמת הלימודים בסמינרים; שאילתות ותשובות; תנאי הסטודנטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים