ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/12/1975

המשך הדיון על הקיצוצים הצפויים בתקציב משרד החינוך והתרבות לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים