ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/12/1975

חוק הפיקוח על בתי הספר (תיקון מס' 3), התשל"ה -1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים