ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/12/1975

המשך הדיון על סקירת שר החינוך והתרבות; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים