ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/12/1975

מעמדם ומצבם של הסמינרים למורים וגננות וזכויותיהם של הלומדים בהם; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים