ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/12/1975

הצעת חוק מירשם מילגות, הצעת חברת- הכנסת ב. קצב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים