ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/11/1975

המשך הדיון בסקירת השר על מדיניות החינוך והערכת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים