ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/11/1975

המשך הדיון על סקירת שר החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים