ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/11/1975

המשך סקירת השר; חילופי יושב - ראש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים