ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/10/1975

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 10), התשל"ה -1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים