ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/07/1975

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בדבר סכנת טמיעתם של בני נוער יהודי בגולה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים