ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/07/1975

הקשרים והטיפול באלפי סטודנטים ישראלים הלומדים בחוץ לארץ; חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), התשל"ה -1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים