ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/07/1975

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים