ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/07/1975

ההנחיות לבתי הספר בדבר קיצוץ שעות ההוראה והרפורמה בארגון הלימודים ובבחינות הבגרות - הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת גאולה כהן; צמצום שעורי היהדות בבתי הספר התיכוניים הכלליים בשיעור של 40% - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת אהרן אבוחצירא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים