ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/07/1975

חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון), התשל"ה-1975 (חבר הכנסת דוד קורן); חוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975; חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים